Den 22. april 1975 møttes noen norske balladseilere og stiftet Norsk Balladklubb. Rundt tyve balladseilere meldte seg som medlemmer fra starten av, og dette representerte omtrent halvparten av de ballader man antok var i norsk eie. I dag teller foreningen ca. 50 medlemmer, spredt over det ganske land.


Adresser:
NORSK BALLADKLUBB
 
v/Torleiv Lohne
Biskop Jens Nilssønsgt
0659 Oslo

Innmeldinger, kontingent etc.:
Norsk Balladklubb
 Torleiv Lohne
Klubbkonto: 6580.12.86156
Epost: torleiv.lohne at gmail.com


 

Styret 2011

Verv Navn E-post Telefon
Formann/ webmaster Torleiv Lohne torleiv.lohne at gmail.com (+47) 91 89 37 99
Sekretær Bror Hagemann bror-h at online.no (+47) 95 25 02 83
Kasserer Jørgen Andersen    
Facebook Ben Adams    

 


ÅRSMØTE 2011

Balladklubben hadde et godt og konstruktivt årsmøte onsdag 16.3 i skur 28 på
Akershuskaia. Flere nye medlemmer møtte opp, og styret fikk bekreftet at det er
vel verdt å ta vare på den ærverdige klubben, som nå går inn i sin 36. sesong.

Møtet ble innledet med at Jon Winge holdt et inspirerende foredrag om
utfordringene med å ha ”Strøm i båt.” Dette kunne vi ha satt av en hel kveld til –
det kommer sikkert muligheter senere.

På selve møtet ble det diskutert hvordan Balladklubben skal fungere framover
for i best mulig grad å ivareta medlemmenes interesser. De frammøtte ga
uttrykk for at man er mer opptatt av temakvelder med relevant stoff for
vedlikehold av gamle båter; motorpleie, modernisering og utbedring av
denne vakre klassikeren, heller enn rene sosiale treff for eksempel på sjøen.
Regattainteressen er nok også for nedadgående, men det ble snakket om å prøve
å prioritere Hollenderseilasen, der kravet er 5 båter for å ha egen klasse.

Den tradisjonelle håndboka ”Praktiske tips” ble etterspurt, og man ble enige om
å søke den svenske søsterklubben om tillatelse til å legge denne ut digitalt på
hjemmesiden.

Det ble også vedtatt å opprette en egen Facebook-side for Balladklubben, under
ledelse av Ben Adams, for å aktivisere og lette kommunikasjonen mellom
medlemmene. Facebooksiden vil fungere som et faglig forum for diskusjon og
utveksling av erfaringer, og være et supplement til hjemmesiden.

Medlemmene ble også oppfordret til å sende inn bilder og rapporter fra egne
aktiviteter, sommerturer o.l. til hjemmesiden.

Vi ble enige om å skille mellom båt- og medlemsregister. Som det er nå, er
det bare få av Balladeierne som er innmeldt og betaler årsavgift til klubben.
Kontingenten ble vedtatt holdt på samme nivå som nå, den symbolske
summen av 150 kr. pr år. Pengene vi har på bok skal hovedsaklig brukes til
foredragsholdere og faglige sammenkomster.

Balladen er fortsatt attraktiv på bruktmakredet, og det var hyggelig å se nye,
entusiastiske båteiere på møtet.

Ut av det sittende styret går Magne Klann, mangeårig formann, og Jan Erik
Salater, som har fungert som webmaster. Vi takker for deres innsats.

Det nye styret:

Torleiv Lohne, formann og ansvarlig for nettsiden.
Jørgen Andersen, kasserer.
Bror Hagemann, sekretær.
Ben Adams, Facebook-ansvarlig.

Bror Hagemann - referent


ÅRSMØTET 2009
ble avholdt 25.november  i skur 28 på Akershuskaia, i passe maritime omgivelser skulle man tro, regn og blåst ute, lun sommerstemning inne. På programmet sto planlegging av 2010-sesongen, valg, et glimrende foredrag av formann Klann med utgangspunkt i hans rykende ferske Havneboka bind 1 og 2, bevertning med nystekte vafler og kaffe. Møtte opp gjorde ... ingen?! Bare de fire styremedlemmene, til tross for mange utsendte invitasjoner både pr email og post. Hvordan skal vi tolke dette? Er ikke medlemmene lenger interessert i et aktivt og levende miljø rundt verdens vakreste og mest velseilende 70-tallsklassiker? Er man så travelt opptatt med å snekre innredningsdetaljer og pusse motordeler i garasjen at man glemmer å sjekke kalenderen? Vi får tro det var en tilfeldig felles glipp. Styret hadde i alle fall en hyggelig kveld, og koste seg med båtprat og bilder fra utallige vakre uthavner langs norskekysten så fort den ”formelle” delen av møtet var overstått.

I 2010 er det 25 år siden Norsk Balladklubb ble høytidelig stiftet, og i den anledning planlegger vi et medlemstreff lørdag 20. juni.  Der regner vi med at medlemmene møter opp! Det vil bli mat og drikke, salg av jubileums-T-skjorter, båtprat og hygge ut i de små timer. Dette er første varsel, mer utførlig innbydelse vil bli sendt ut senere. Vi snakket om Sandspollen, Horten indre havn, Bolærne og andre mulige havner å møtes i. Har noen av medlemmene synspunkter på hvor vi bør møtes, så send gjerne en mail til en av styremedlemmene.  

Det nye styret:

Magne Klann, formann.
Bror Hagemann, sekretær.
Torleiv Lohne, kasserer.
Jan Erik Salater, Webmaster. 


Årsberetning Norsk Balladklubb for 2007.

Styret var i 2007:
Magne Klann, formann
John Arne Imenes, kasserer
Andreas Gullberg, sekretær
Jan Erik Salater, webmaster  

John Arne har solgt båten, og ønsker naturlig nok å forlate styret. Vi takker for god innsats, og vil savne både regnskap- og designer-evnene hans. Bror Hagemann er fersk eier av norges kanskje eldste ballad (byggenummer 10), Odette II. Han har sagt seg villig til å tre inn i styret fra 2008. Resten av styret fortsetter, men det er plass til en til i styret dersom vi får forslag fra salen. Klubben har for tiden 31 registrerte medlemmer.  

Det har i 2007 vært følgende aktiviteer:
Styret har holdt 2 styremøter, og har prioritert medlemsrekruttering og regattaseiling som viktigste oppgaver i 2007. Vi har fulgt opp nye balladeiere via båter til salgs, og distribuert “vervebrosjyre”. Ett medlemsbrev er sendt ut. Det var planlagt en samling med familieregatta i Son, men denne ble avlyst pga manglende interesse. Nettsiden har blitt oppdatert når det har vært noe å meddele, og spørsmål i diskusjonsforumet er besvart. De fleste medlemmer har blitt oppringt i forkant av Færder’n, og noen i forkant av Hollænder’n, i et forsøk på å oppretholde egen klasse med henholdsvis 10 og 5 deltakere. Dessuten er mailadresser samlet inn, og mailer med regatta-budkap er sendt ut. Dette lyktes vi ikke med. Mange tidligere deltakere har solgt sine båter, så det
kanse ut som deltakerantallet vil forbli lavt med mindre nye medlemmer ønsker å delta. Det finnes rundt 150 ballader i Norge, men bare 31 av dem er medlemmer i klubben, så potensialet er der. Som en nestbeste løsning i Færder’n ble vi med på et initiativ fra Harald Hauglin som seiler IW31 om “klassisk halvtonner” klasse. Dette ønsker vi å videreføre inntil vi igjen kan oppnå egen klasse.

Vi har kjøpt inn boka “praktiska tips” og medlemsvimpler fra den svenske Balladklubben for salg til medlemmer.  

Medlemmer har deltatt i følgende regattaer:
Flødeseilasen: 1 deltaker (over all vinner!)
Færder’n: 4 deltakere (ingen kom i mål)
Hollænder’n: 1 deltaker (nr 2 i lys under 1,11)
Internasjonalt Balladmesterskap: 1 deltaker (4 plass)
 

På vegne av styret

Magne Klann
Formann

Les også referat fra Årsmøtet 2007 og Regnskap 2006


Hei alle Balladseilere!

Det er på høy tid at den nye formannen tar ordet og presentere seg. Jeg har seilt Ballad i noen få sesonger, og er som alle andre Ballad-eiere storfornøyd med båten! Jeg har seilt siden jeg var barn, både på tur og i regatta. Balladen ble valgt først og fremst som en sikker og komfortabel turbåt for meg, Mette og våre tre barn på 4, 8 og 10 år. At Balladen hadde egen klasse i Færder'n og Hollænder'n så jeg som en god anledning til å børste støv av gamle regattaferdigheter fra optimist og europajolle på '80 tallet. Forøvrig har jeg klare estetiske preferanser når det gjelder båt. Båter med høyt fribord og form som et strykejern setter jeg nødig mine ben i. Det samme gjelder båter som har tradisjon for å miste kjølen eller få denne tredd gjennom skroget ved ublid bunnberøring. Båten er et spleiselag mellom min far og meg, og selv om han ikke seiler båten alene lenger har han klare meninger om hva som fortjener å flyte på havet. Jeg er vokst opp med Gambling, og båter med "strikkepinnemast" har alltid fått unngjelde.

Som fersk formann har jeg selvsagt noen visjoner og ønsker. Disse går først og fremst i retning av regattabanen - på tur er vi jo ikke fult så avhengige av andre Ballader. Å seile en entypebåt i forhold til LYS eller annet handicapsystem er to vidt forskjellige ting. For det første vil handicap-tallet aldri kunne bli perfekt. Dessuten seiler man ikke på samme del av banen til samme tid, så det blir mer en kamp mot klokka enn en kamp mot konkurrenter. Balladene er sikkert ikke helt like de heller, men det er nok mest seil og utstyr som skiller. Forøvrig er det ferdighetene som avgjør.

Balladen er ganske enkel å seile i forhold til mer moderne båter. Man er ikke avhengig av det siste raffeste innen seil og teknologi for å henge med. Selv seiler jeg med rullegenoa fordi jeg ikke har egen konto for regattaseil. Det er også veldig moderne med shorthand-seiling for tiden. Mange sliter med å stable store mannskap på bena. Selv ble vi nr. 2 i Soon Seilforenings klubbmesterskap (i konkurranse med full-lastede båter) med en besetning på mor far og minstejenta. Når det ikke blåser kjepper og spyd er 2 personer helt greit også med spinnaker.

Forøvrig vil jeg gjerne bidra til å børste støv av de mer familievennlige samlingene. Jeg er posisjonert ganske strategisk i Son - et glimrende utgangspunkt og/eller endestasjon for familieseilas og sosiale aktiviteter. Vi kommer tilbake med detaljer. Når man blir litt kjent med andre Ballader vil det sikkert være naturlig å møtes uavhengig av arrangementer også. Mange av oss frekventerer jo omtrent de samme kyster sommeren igjennom. Et bidrag i så måte er foredraget med Johan Herman Storm mandag 6 november. Jeg håper flest mulig har anledning til å møte. Dette foredraget er åpent for alle, og gratis kun for medlemmer.

I skrivende stund prøver jeg å motivere meg selv og mannskap for å seile Hovdan Skagen Race. For egen del ville motivasjonen normalt være et lite problem, men regattaen faller i 2007 på 17. mai. En litt ugunstig dato for foreldre med skolebarn... Blir det ikke i 2007, så SKAL det bli i 2008! Herved er alle oppfordret til det samme, selv om vi kanskje ikke skal ha ambisjoner om egen ballad-klasse der med det første.

Seilerhilsen fra
Magne Klann
Formann Norsk Balladklubb
S/Y Balluba

 


Årsmøtet 2006

 


Referat

Årsmøte i Norsk Balladklubb
Dronningen 21. august 2006
KL 19:00 – 21:00

Tilstede: Svein Ivarson, Andreas Gullberg, Erling Martinsen, Jan Erik Salater, Magne Klann, John Arne Imenes, Hans Knudsen, Ivar Myhren.

1. Godkjennelse av møteinnkalling og dagsorden
Godkjent

2. Oppnevning av ordstyrer og referent
Svein ble tildelt ordstyrerklubba og Ivar tok referatpennen.

2. Årsmøteagenda
ble godkjent

3. Regnskap
Hans la fram et regnskap som viste årets disposisjoner. Regnskapet kunne ikke fremlegges fullstendig fordi disposisjonsadgangen til bankkonto er omlagt til disposisjonsberettiges fødselsnummer. Det var ikke lykkedes å få kontakt med John Cotton i tide for nødvendig tilgang.
Det var i 2005 innkrevd medlemsavgift og avholdt jubileumsregatta med premiering og fest. Forøvrig var det utgifter til frimerker, slik at samlede utgifter utgjør kr 9828,15. Årsmøtet tok det fremlagte regnskap til etterretning, men påla avtroppende kasseransvarlige å fremlegge det fullstendige regnskap som vedlegg til årsmøtereferatet som sendes ut til medlemmene.
Avtroppende interimstyre hadde innstilt på å ikke innkreve medlemsavgift i 2006 pga lav aktivitet, men etter en diskusjon med det fremtidige styre som ønsker en ny giv i klubben ble det vedtatt at dette likevel skal gjøres.

4. Valg
Det nye styret konstituerte seg selv med følgende utfall:
Formann: Magne Klann
Kasserer: John Arne Imenes
Sekretær: Andreas Gullberg
Jan Erik Salater: styremedlem og Webansvarlig

5. Innkommene forslag.
Årsmøtet diskuterte hvilke aktiviteter som kunne løfte aktivitetsnivået og interessen for Balladklubbens aktiviteter.
Man var enige om at Balladene er inne i et generasjonsskifte på eiersiden. Således er det gledelig at dette også avspeiles i lederskapet av Balladklubben.
Det var enighet om at klasseregattaaktivitet er motoren i fellesskapet og interessen for Balladen, men at det også er viktig å ha en turseilasprofil. Et godt bindeledd mellom disse to interesseområder har vært og bør være mer uhøytidlige turseilasregattaer kombinert med sosiale samlinger slik jubileumsregattaen ble et vellykket eksempel på.

Videre aktiviteter som ble programfestet var 1 medlemsmøte, gjerne i samarbeid med en eller flere sammenlignbare seilbåtklubber, slik at det ville være forsvarlig å engasjere eksterne foredragsholdere. Forslag om å kontakte Storm etter innkommet 4-års jordomseiling i Ballad ble fremmet.
Man satser på 2 klasseregattaer som skal være Færderseilasen og Hollenderseilasen. Det er allerede planlagt sosial aktivitet i etterkant av årets Hollenderseilas. I forbindelse med regattaer/samlinger skal man være obs på å ta bilder som kan illustrere og levendegjøre klubbens aktivitet. En fotocollage legges ved årets årsmøtereferat. Magne tar ansvar for denne, (så husk å maile bilder til ham).

I tillegg til klubbens hjemmeside er det aktuelt å opprette en nyhetsgruppe som fungerer via mail, slik at informasjon aktivt dukker opp hos de innmeldte.

Det nye styret ble ønsket lykke til og lovet støtte og support av avtroppende ansvarlige.

Årmøtet ble hevet og deltagerne ble traktert med smørbrød i stil med de erverdige lokaliteter.

 

Åsgårdstrand, 21. aug 2006

Ivar Myhren
referent

 

E-mail adresser det nye styret:

Formann

 Magne Klann

klann@online.no

Kasserer

 John Arne Imenes

imenes@pageone.no

Sekretær

 Andreas Gullberg

andreas.gullberg@posten.no

Styremedlem og webansvarlig

 Jan Erik Salater

salater@online.no

Øvrige:
Erling: eomar@online.no
Hans: hansk@scanmar.no
Svein: nivarso@online.no
Ivar:
ivar.myhren@hive.no
 


 

Referat fra årsmøtet i Norsk Balladklubb 19. april 2005.

Sted: Hjemme hos Svein Ivarson, Bygdøy, Oslo.
Tilstede: Svein Ivarson, Hans Knudsen og Jan Erik Salater.

 

  • Innkallingen og sakslisten ble godkjent mot at det ble tilføyd ett punkt på agendaen, nemlig Eventuelt.
  • Svein Ivarson ble valgt til ordstyrer og Jan Erik Salater til referent.
  • Svein har forfattet interimsstyrets beretning som han leste høyt. Beretningen ble godkjent.
  • Regnskapet for 2004 ble gjennomgått og godkjent. Klubbens likviditet er meget god da sum beholdning er på hele kr. 22.736,19.
  • Det er ikke satt opp noe budsjett for 2005 og medlemskontingentens størrelse på kr. 150,- forblir uforandret i 2005. Webmaster tilgodeses med kr. 1000,- for sin innsats med å holde hjemmesiden oppdatert til enhver tid og Hans Knudsen får i egenskap av styremedlem med lang reisevei dekket drivstoff og bompenger t/r styre- og årsmøtet.
  • Valg av nytt styre ble en veldig enkel oppgave da det ikke var andre deltagere på årsmøtet enn personene nevnt over. Det har i flere år har vært et godt tilsig av nye medlemmer og det sittende styret hadde håpet at oppslutningen til årsmøtet hadde vært større slik at styret kunne styrkes med nye krefter, men slik ble det ikke. JohnCotton har i 2004 vært sekretær og kasserer, men ønsket avløsning pga. mye reisevirksomhet. Inn på hans plass går Ivar Myhrenog Hans Knudsen. Johnfortsetter dog, som tidligere, som teknisk konsulent på webben. Ellers består interimsstyret av Svein Ivarson og Jan Erik Salater. Sistnevnte som webansvarlig. Videre står Erling Martinsenog Knut Knutsenfortsatt på som tekniske konsulenter.
  • Vinner av Balladmesterskapet for 2004 er JohnCotton med sin båt ”Josin”. Han vil bli tildelt en fin skipsklokke i messing. Vi gratulerer. Ellers ble deltagerpremier for Færder’n 2004 tildelt fremmøtte deltagerne.
  • Under Eventuelt ble det diskutert og etter hvert skissert i grove trekk hva vi gjør i forbindelse med Norsk Balladklubbs 30-års jubileum i 2005. Balladklubbens 30-årsbursta’ er 22. april 2005. Dato for markeringen er satt til 19. – 21. august 2005, hvor selve jubileumsfesten blir lørdag 20. august i Åsgårdstrand. De som har anledning oppfordres til å møte fredag 19. august i Sandspollen. Der kan vi for eksempel ankre opp i stjerneformasjon midt i bukta til sosialt samvær. Lørdagen arrangeres det jubileumsregatta på faste merker fra Sandspollen til Åsgårdstrand hvor jubileumsfesten avholdes. Etter frokost søndag 21. august returnerer alle til sine respektive hjemmehavner. Yttligere informasjon om jubileumsmarkeringen vil komme i egen invitasjon pr. post, og selvfølgelig presentert på hjemmesiden. I årets Balladmesterskap vil følgende tre seilaser telle: Færderseilasen 10. – 11. juni, Jubileumsseilasen 20. august og Hollenderseilasen 27. august.
  • Norsk Balladklubb vil via en tysk forbindelse gå til innkjøp av Balladcaps for videresalg til medlemmer. Capsene er av meget god kvalitet til en beskjeden pris med brodert balladsymbol. Bestilling foretas ved henvendelse til Hans Knudsen.


Hans Knudsen presenterer balladcaps.

     

Oslo 19. april 2005.
Jan Erik Salater
Referent.


Tidligere år:

Referat årsmøtet 2004  Referat årsmøte 2003

Referat årsmøte 2002   Referat styremøte feb 2002   Styrets beretning 2001  

Referat årsmøtet 2001   Styrets beretning 2000   Regnskap 2000   Referat styremøte uke 12/01  


Hjem