Regnskap 2000
Norsk Balladklubb

Inntekter:      
  Medlemskontingent kr. 6 400,00
  Renter kr. 181,00
  Sum inntekter kr. 6 581,00
       
Utgifter:      
  Frimerker årsmøte innkalling kr. 200,00
  Servering årsmøte kr. 95,50
  Gave revisor kr. 99,50
  Reiseutgifter BODA-møtet 06.02.2000 kr. 2 263,00
  Konvolutter og giroblanketter kr. 497,50
  Frimerker til Balladnytt utsendelse kr. 270,00
  Banktjenester kr. 8,00
  Sum utgifter kr. 3 433,50
       
  Inntekter - utgifter (overskudd) kr. 3 147,50
       
       
  Beholdning pr. 31.12.2000    
       
  Bank kr. 14 904,44
  Kasse kr. 431,00
  Sum beholdning kr. 15 335,44
       
       
  Balanse pr. 31.12.2000    
       
  IB 01.01.00 bank kr. 10 744,44
  IB 01.01.00 kasse kr. 1 443,50
  Overskudd 2000 kr. 3 147,50
  Totalt kr. 15 335,44

 

Dato: 20. mars 2001

Ivar Myhren