STYRETS BERETNING 2001

Styret har hatt følgende sammensetning  
  Ivar Myhren Kasserer
  Erling Martinsen Sekretær / Boda kontakt
  David Øverby Styremedlem
  John L. Cotton Styremedlem
     
Kommiteer Teknisk Erling Martinsen
  Kappseilas Svein Ivarson
  Webmaster Jan Erik Salater
     
Følgende arrangementer var terminfestet:  
  Færderseilasen 12 deltagere påmeldt, 9 fullførte. Beste plassering
    var "Non Stop" med Svein Ivarson og mannskap. Nr
    2 var "Thidens Prøve" med Ketil Østvold og nr. 3
    var "Runabout" med David Øverby og hans
    mannskap.
  Hollenderseilasen 7 deltagere påmeldt 4 fullførte. "Runabout" med
    David Øverby og mannskap vant. Nr 2 ble "Non
    Stop" med Svein Ivarson og mannskap. Nr 3 ble
    "Bonita" med Erling Martinsen og mannskap. Nr.4
    ble "Aida" med Jan Olav Solberg og mannskap.
  IBC Ingen norsk deltagelse
Klubbens hjemmeside Hjemmesiden, som har vært i drift siden
    14.febr. 2000, kl 12, hadde i fjor 2378 besøk iflg.
    teller på hjemmesiden. Reelt antall besøkende er
    nok en del høyere da tellemaskineriet var ute av
    drift i flere uker. Tellerstand pr. 31.12.01 var 3528.
    Takket være gode bidragsytere er det mye godt
    og relevant lesestoff på hjemmesiden.
    J.E.S. Webansvarlig
Balladnytt Redaktør: Ivar Myhren
    Utkommet med et nummer i 2001.
Medlemstall Klubben har pr. 31.12.01   41 betalende
    medlemmer og et æresmedlem.
Møter 1 styremøte, men ingen medlemsmøter utover
    årsmøtet er avholdt.
     

Fredrikstad 05.03.02
Erling Martinsen