Referat fra styremøtet den 20. februar 2002.

Sak:                STYREMØTE
Sted:              
Bernt Knudsens vei 29A
Tid:                
20.02.02. kl. 1800
Tilstede:
          Ivar Myhren, David Øverby, Svein Ivarson, John Cotton og Erling Martinsen.

Distribusjon:   Møtedeltagerne + Hjemmesiden (Jan E. Salater). 

            AGENDA
Sak Beskrivelse Ansv./Frist
1 Økonomi
Beholdningen er på ca. kr. 18.000, og klubben har ca. 40 betalende medlemmer. Info
John vil forsøke å verve nye medlemmer ved besøk i havner og ved å benytte John
gamle medlemslister
2 Styremedlemmer
David er villig til å påta seg formannsvervet, forutsatt en viss kontinuitet i
styret. John og Svein vil fortsette. Ivar og Erling ønsker avløsning, men begge
kan fortsette hvis det ikke lykkes å skaffe erstatninger.
Jan Erik Salater er ønsket som nytt styremedlem, og kontaktes om dette. Ivar
3 Årsmøte
Årsmøte 2002 holdes 14.03.02. kl.1900 i KNS’ lokaler Huk Aveny 1. Kaffe og Svein
kringle el. lign. innkjøpes. Viktor Mjøen kontaktes for kåseri om Jan Mayen.
Gratislotteri arrangeres. Tre gevinster til samlet verdi ca. kr.1000 samt loddbok Ivar
innkjøpes.
Innkalling sendes ut pr. brev senest 28.02. Dagsorden som tidligere. Erling
Svein er møteleder og Erling er referent på årsmøtet.
John skriver en appell for å få bedre deltagelse på årsmøtet. John
Denne vedlegges innkallingen.
Flest mulig av medlemmene kontaktes pr. telefon med oppfordring om å komme Alle
på årsmøtet. Det gjelder klubbens fremtid. Ivar fordeler iht. medlemsliste.
4 Veien videre - økt aktivitet
Svein foreslo å gjeninnføre familieseilaser på sentralt beliggende steder, uformelt
og med premier til alle. Videre bør flest mulig oppfordres til å delta i Færder’n og
Hollender’n, gjerne uten spinnaker og med Balladklubbens egen premiering i
tillegg til arrangørens.
Ivar ønsket mer aktivitet på klubbens hjemmesider, og ønsket bidrag fra alle
medlemmer.
Ivar tar kontakt med Jan E. Salater for å opprette linker til Balladklubbens
hjemmesider via andre seilforeninger, og undersøker hvilke tjenester vi kan
kjøpe via klubben.online.
David vil legge ut Håndbok for Ballad på våre hjemmesider.
Hele pkt.4 bør tas opp etter de faste postene på årsmøtet. Svein

Fredrikstad 21.02.2002

Erling Martinsen


Hjem