STYRETS BERETNING 2000

Styret har hatt følgende sammensetning:
  Truls Baklid formann
  Ivar Myhren kasserer
  Erling Martinsen sekretær
  David Øverby styremedlem
Komiteer: Turseilas og teknisk Erling Martinsen
  Kappseilas Svein Ivarson
  Webmaster Jan Erik Salater
Følgende arrangementer var terminfestet:
  Familieseilas 2 forsøk, men ingen påmeldinger.
  Færderseilasen

14 deltagere påmeldt, 12 fullførte.
Beste plassering var "Rebel" med Jon Erik Saugen og besetning. Nr. 2 var "Runabout" med David Øverby og nr. 3 var "Arinna" med Egil Kristiansen og hans besetning.
  Morildseilasen Resultater ikke kjent
  Hollenderseilasen

7 deltagere påmeldt, 6 fullførte. "Non Stop" med Svein Ivarson vant. Nr. 2 ble "Runabout" med David Øverby og mannskap. Nr. 3 ble "Arinna" med Egil Kristiansen og mannskap.
  IBC

22 deltager hvorav en var norsk. Vi gratulerer "Runabout" med David Øverby og mannskap med en hederlig 15. plass. Danske "Amanda" med Jørgen Winston og mannskap vant IBC 2000.


Klubbens hjemmeside:
Takkt være iherdig innsats fra Jan Erik Salater så har vi fått hjemmesider som vi får svært gode karakterr for av samtlige øvrige balladklubber. Disse bør besøkes på http://homefree.sensewave.com/~s147879
Balladnytt:
Redaktør: Ivar Myhren
Utkommet med ett nr. i 2000
Medlemstall:
Klubben har pr. 31.12.00 41 betalende medlemmer.
Møter: 1 medlemsmøte utover årsmøtt er avholdt

Fredrikstad 03.03.2001

Erling Martinsen