Møtereferat
                                Styremøte uke 12

Dato og tid: 21.03.01 kl.1800.
Sted: Asker Seilforenings lokaler
Deltagere: Truls Baklid
Jan Erik Salater
Ivar Myhren
David Øverby
Erling Martinsen
Referent: Erling Martinsen
Distr. Møtedeltagere, Hjemmeside, Balladnytt
Pos. Ansv./frist Beskrivelse
1Ivar
Regnskap
Det foreligger revidert regnskap med en beholdning på ca. kr. 14 000, men regnskapet ble ikke fremlagt.
2

International Ballad Cup
Klubbn bør ha som målsetting å arrangere IBC i 2002 hvis det er interesse for dette på årsmøtet. Hvis ikke, tas sikte på 2003.
3

Tillitsvalgte
Styremedlemmene, unntatt formann er villige til å ta gjenvalg. Det samme  gjelder webansvarlig.
4


Ivar
Kontingent
Styret foreslår kontingenten uforandret kr. 150,-, i år også med Balladvimpel inkludert. Kontingent til BODA avklares med Behnke i Danmark.
Innkreves på vanlig måte. Nettbank etableres.
5
Aktiviteter 2001
Terminfestet: Færder'n og Hollender'n

                                                Asker 21.03.01

                                                Erling Martinsen