Terminliste 2011


1. Årsmøte 2011 den 16.3. inkl. foredrag ved Jon Winge
Oslo Maritime Kulturvernsenter
Akershuskai Nordre 28

2. Balladklubbens 35 års jubileumsfeiring

 


Foregående år:

Terminliste 2000   Terminliste 2001   Terminliste 2002   Terminliste 2003
Terminliste 2004   Terminliste 2005   Terminliste 2006   Terminliste 2007 
Terminliste 2008 Terminliste 2009  Terminliste 2010

Hjem