Følgende aktiviteter er terminfestet:

1. Færderseilasen 11.- 13. juni 2004
    Påmelding: www.kns.no
    Påmeldingsfrist: 2. mai)

2. Balladsamling (dato ikke bestemt)

3. Hollenderseilasen 28. - 29. august 2004
    Påmeldingsfrist: 13. august

 

VEL MØTT :-) !!


BALLADKLASSEN PÅ TYNN IS' !!

 
På årsmøtet ble den nedadgående interesse for regattaseiling blant balladeiere diskutert. Situasjonen har dessverre utviklet seg til at det er fare for at BALLADKLASSEN forsvinner i de to klassiske stormønstringene 'FÆRDERN' og 'HOLLENDERN'. Som den eneste entype havseiler over 30' her hjemme er det trist at interessen er så liten at vi har store problemer med å greie å stille minimumsantallet på 10 henholdsvis 6 båter i nevnte regattaer. Som de fleste kjenner til har BALLADEN gjennom nesten 30 år stilt egen klasse som på høyden talte 25-30 båter og som var klart største klasse i 'FÆRDERN' for båter over 30'. Det er mange som med rette karakteriser Balladen som en klassisk 1/2 tonner, bunn solid med nydelige linjer og gode alround seilegenskaper. Dette var en av grunnene til at BALLADKLASSEN ble valgt ut som 'Færdercup' båt med 1ste start sammen med de klassiske trebåtene.
  
Undertegnede er oppfordret av styret i klubben til å appellere til medlemmene om å stille mer opp om arrangementene. Det være seg som nevnt over de 2 store regattaer, samt Baladsamlingen som de senere år har blitt arrangert i Son, et arrangement som foruten å være hyggelig er miljøskapende. Hvis BALLADEN mister klassestatus betyr det at båten  ikke lengre seiler scratch i 'Færdern' og 'Hollendern', men vil konkurrere på LYS handicap med start langt 'ut i leksa'. En negativ følge av en eventuell oppløsing av BALLADKLASSEN vil være mindre interesse for vår båt og derav fallende verdi. Jeg oppfordrer alle Balladselere til å stille i årets Færderseilas slik at den kan markere starten på en oppadgående trend for Balladen i Norge, noe vi alle utvilsomt vil få direkte eller indirekte glede av.

VEL MØTT PÅ FJORDEN !!
 
Seilerhilsen
Svein Ivarson

Foregående år:

Terminliste 2000   Terminliste 2001   Terminliste 2002   Terminliste 2003

Hjem