Rapport fra BODA møtet i København 06.02.2000

Nye regler som tillater forstagsprofil under regatta. 

Under BODA møtet i Hellerup Seilforening (København) den 6. februar ble det bestemt at reglene for bruk av forstagsprofil og rulle genua blir endret slik at fra i år av blir det tillatt å seile med forstagsprofil uten rulle (fullt regattaseil) . 

Dette innebærer at Balladen kan brukes som turbåt med rullegenua og som regattabåt med forstagsprofil med demontert rulle. Kun ett forseil er tillatt i forstagsprofilen av gangen. Det er selvsagt ingen ting som hindrer en å seile regatta med rulleforseil og mange hevder at med et moderne rulleforseil seiler en nesten like fort og høyt som et fullt regattaseil som går ned til dekket.

Men de mest ivrige vil velge å ha to sett med forseil: ett for regatta som går til dekket og og ett for tur som rulles. I avstemningen stemte Danmark i mot og Sverige, Tyskland og Norge for å tillate fullt forseil i forstagsprofil. Fra norsk side hadde vi behandlet saken i to medlemsmøter og bedt om synspunkter fra medlemmene. Vi fikk ingen motforestillinger mot endringen. I Sverige viste en enquet (47besvarelser) at 66% av Balladene har rullegenua, og at 23 % av disse deltok i regatta. Likeså at dagens konkurranseseilere uten forstagsprofil ville fortsette å konkurrere selv om noen av båtene fikk forstagsprofil.

Med andre ord: -konkurransefortrinnet med forstagsprofil anses ikke å være av særlig stor betydning. 

For dere som nå planlegger å montere forstagsprofil, med eller uten rulle, og skal sy om eller lage ny ener: Vær obs på at de nye BODA regler vil inkludere bredden av forstagsprofilen i LP (Luff perpendicular) fordi profilen regnes som en del av seilarealet.

Medlemmer i BODA. 

I rapportene fra de nasjonale klubbene kom det fram at det nå til sammen er registrert 850 betalende medlemmer i de fem landene Sverige, Norge, Tyskland, Holland og Danmark. Alle klubbene arbeider med å finne fram til flere båter og å få disse inn som medlemmer. Det er et stort potensiale for å få med flere fordi det ble bygget over 1500 Ballader.

De viktigste tiltakene hver klubb gjør for å samle medlemmene er å utgi to til fire Balladblad per år, samt websidene som nå begynner å bli så bra bra at weben kanskje erstatter Balladbladet etter hvert. Det ble oppfordret til samarbeide om Balladbladene og websider. Med e-post overføring av tekst skulle det derfor nå være relativt enkelt å samle sammen stoff over landegrenser for å lage gode publikasjoner og websider for medlemmene. De respektive klubbers websider blir linket slik at en lett kan sjekke hva de andre klubbene holdet på med. Referater, stoff fra Balladbladene og BODA reglene vil ligge på weben.

Balladcup 2001
IBC år 2001 blir i Holland i Hoom nær Amsterdam. Det ble drøftet om en skal arrangere IBC bare hvert annet år i stedet for hvert år som nå. Hver klubb ble bedt å å få inn synspunkter fra medlemmene før neste BODA møte som blir i Lomma 05.08.2000 i forbindelse med IBC. I Lomma møtet vil en også bestemme hvor IBC i 2002 alt. 2003 skal arrangeres. Det er da egentlig Norges tur, men ingen kan tvinge oss dl å arrangere IBC hvis vi ikke selv ønsker dette arrangementet. Dette må derfor det nye styret få drøftet og avgjort før IBC i Lomma.

Balladpriser. 
Prisene på en Ballad ligger nå i Sverige og Danmark på mellom kr 180.000 og 200.000, avhengig av om en har ny motor eller ikke.

Avtroppende formann satte stor pris på å få lov til å representere Norsk Balladklubb i dette BODA møte. Det er alltid spennende å høre hvordan de andre klubbene legger opp sitt arbeide og igjen få konstatert hvilken entusiasme det er rundt vår kjære Ballad.

Jon Erik Saugen