Bøyleløs cockpitkalesje

Flere har henvendt seg til meg og spurt om bilde av det bøyleløse sitbrunnskapell fra Sjøbergs. Jeg har scannet en brosjyre jeg fant.

Vennlig hilsen
Ivar Myhren